Csoportjaink
Pedagógiai programunk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Karinthy ovi felszereltsége
Programok, rendezvények
Ebédbefizetések
Alapítvány
Rólunk írták


Újpesti Karinthy Óvodásokért Alapítvány


A szervezet neve: Újpesti Karinthy Óvodásokért Alapítvány
A szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012276
A szervezet adószáma: 18759383-1-41
A szervezet székhelye: 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlavezető pénzintézet székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Bankszámlaszám: 11704021-21100181

Az alapítvány célja:

Az Újpesti Karinthy Frigyes Óvodába járó gyermekek szellemi, erkölcsi, érzelmi és testi nevelésének támogatása, segítése.

Így különösen:

  • az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, berendezéseinek korszerűsítése, az óvoda udvarának gyermekek érdekében történő esztétikussá tétele,.
  • új, korszerű pedagógiai programok figyelemmel kísérése, megismerése, átvétele,
  • kirándulások, óvodán kívüli programok szervezése a gyermekek részére,
  • a gyermekek egészségtudatos életmóddal történő megismertetése, a testmozgás, a sport egészségfejlesztő szerepének tudatosítása,
  • az óvodában megrendezésre kerülő programok körének bővítése, gyakoribbá tétele,,
  • képességfejlesztés, tehetséggondozás megvalósítása csoportos különfoglalkozások keretében.

Az alapítvány tevékenysége:

  • nevelés és oktatás, hátránycsökkentés, képességfejlesztés, tehetséggondozás és ismeretterjesztés, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek szervezése, kiadványok készítése,
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
  • szociális tevékenység,
  • a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet.

Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.



° ° °

 

 

 


Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda
1048 Budapest, Hajló u. 2-8.; telefon: +36-1-380 6197
e-mail: karinthyovoda@gmail.com