Csoportjaink
Pedagógiai programunk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Karinthy ovi felszereltsége
Programok, rendezvények
Ebédbefizetések
Alapítvány
Rólunk írták


ELÉRHETŐSÉGEINK:

Cím: 1048 Budapest, Hajló u. 2-8.
Telefon: +36-1-380 6197
E-mail: karinthyovoda@gmail.com
Óvodavezető: Beáné Losonci Katalin
Fenntartó: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

° ° °

HÍREK:

Kedves Szülők!

Kívánunk minden kedves óvodásunknak és szüleiknek sikerekben gazdag új esztendőt.


° ° °Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szülőklub következő alkalmának időpontja megváltozott, december 12. helyett november 28-án tartjuk, témája az ünnepek, hagyományok lelki jelentősége.


° ° °Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jén hatályba lépő módosítása alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni a tanköteles korú gyermekek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételéről, valamint a hat éves kor előtti iskolakezdésre vonatkozó kérelmek kapcsán. A hatályba lépő jogi változásokról, valamint a szülőket érintő legfontosabb változásokról – az Oktatási Hivatal által az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelési Államtitkárságával közösen – készített tájékoztató anyagot

itt

olvashatják.

° ° °Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda csapata a 2019. évi Újpesti Futó-, Kerékpáros- és Úszó Fesztivál intézmények közötti versenyében első helyezést ért el, díjazásként százhatvanezer forint értékű sportszervásárlási utalványt nyert, melyet óvodai sportszerek beszerzésére fordítunk. Köszönjük a szülőknek a részvételt.° ° °Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda csapata a 2019/20. tanévben megrendezett Oviskupa I. fordulójában első helyezést ért el.° ° °Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2019. november 19-én 17:00-tól az óvoda tornatermében szülői értekezletet tartunk a 2020 szeptemberétől tanköteles óvodásaink szülei részére tájékoztató jelleggel elsősorban az iskolaválasztással és kezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. Meghívott vendégünk lesz Balogh Anna pszichológus és Szárnyasi Krisztina logopédus, akik előadást tartanak és várják a szülők kérdéseit.


° ° °Kedves Szülők!

Ezúton szeretnénk megköszönni a „10 millió fa” kezdeményezés keretén belül óvodánkban megvalósult faültetés során nyújtott segítséget és az áldozatos munkát.


° ° °Márton-napi lámpás vonulás

° ° °Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az UTE Labdarúgó Akadémia szakemberei a Sportanimátor Program keretén belül a következő hónapokban a gyermekek mozgásfejlesztő programjával bővítik az óvodák és az egyesület együttműködését. Edzőikkel a délelőtti testnevelés játékos mozgásfejlesztés programjában félévente egy alkalommal pluszfoglalkozásokat tartanak középsős és nagycsoportos lányoknak, fiúknak. A szakemberek óvodánkba 2019. október 18-án délelőtt látogatnak el.° ° °
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata által jóváhagyott téli, nyári zárásterv alapján a Karinthy Frigyes Óvoda 2019. december 30-án hétfőn és 2019. december 31-én kedden ügyeletet tart, tovább 2020. június 15-től 2020. július 20-ig zárva tart. A nyári zárvatartás időszakában valamennyi nyitva tartó újpesti, önkormányzati fenntartású óvoda fogadja a kerület bármely részéről érkező gyermeket.

° ° °Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019 szeptemberétől Farkas Ágnes pszichológus vezetésével szülőklub kezdi meg működését a Karinthy Frigyes Óvodában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.° ° °Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk munkatervének megfelelően 2019. augusztus 30-án nevelés nélküli munkanapot tartunk.

° ° °Kedves Szülők!

A Védőnői Szolgálat fejtetvességgel kapcsolatos szülői tájékoztatóját

itt

olvashatják.

° ° °Kedves Szülők!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának gyermeket egyedül nevelő szülők támogatása tágyában írt felhívását

itt

olvashatják.

° ° °Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk munkatervének megfelelően 2019. június 11-én nevelés nélküli munkanapot tartunk.

° ° °

Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. június 7-én 15:30-tól 17:30-ig családi napot tartunk a Karinthy Frigyes Óvodában.° ° °Kedves Szülők!

A 2019/20. nevelési évre vonatkozó felvételi határozatok a Karinthy Frigyes Óvoda titkárságán (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2019. június 3-tól munkaidőben (8:00-tól 15:00-ig) átvehetők. Értesítjük továbbá a felvételt nyert gyermekek szüleit, hogy részükre 2019. június 13-án 16:30 órától a Karinthy Frigyes Óvoda tornatermében, az óvodakezdéssel kapcsolatos tudnivalókról szülői értekezletet tartunk, melyen részvételükre feltétlenül számítunk.

° ° °


Kedves Szülők!

Ovikóstoló!

Ovikóstolót tartunk 2019. április 6-án szombaton délelőtt 10-től 12 óráig. Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.° ° °
Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában a 2019/20-as nevelési évre óvodai előjegyzést tartunk az alábbi időpontokban:

2019. április 29-én 7:00-től - 12:00-ig és 15:00-től - 17:00-ig
2019. április 30-án 8:00-tól - 12:00-ig és 15:00-től - 18:00-ig
2019. május 2-án 7:00-től - 12:00-ig és 15:00-től - 17:00-ig
2019. május 3-án 8:00-tól - 16:00-ig.

Az óvodai felvételekről szóló hirdetmény

ide kattintva


olvasható.

Az óvodai körzetek listája

ide kattintva


olvasható.

Az előjegyzés során bemutatandó iratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anyakönyvi kovonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány és TAJ kártya, valamint a szülő személyi azonosítója és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.

° ° °
Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda csapata 2019. március 25-én a 2018/19. tanévben megrendezett Ovis Kupa III. fordulójában II. helyezést ért el, illetve a Pécsi Suli által rendezett Ovis Kupán pedig I. helyezést ért el.° ° °
Kedves Szülők!
Ovikóstoló!

Ovikóstolót tartunk 2019. április 6-án szombaton délelőtt 10-től 12 óráig. Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.

° ° °
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Péter Zsófia, szociálpedagógus, az Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ szociális segítője szerdánként 13:00 és 14:00 között fogadóórát tart óvodánkban. Segítségnyújtást biztosít esetmegbeszélés, egyéni konzultáció formájában (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók esetében) a családok életében fellépő váratlan, akár súlyos élethelyzetek (lakhatási-anyagi problémák, válás, gyermek-elhelyezés, kapcsolattartási ügyek, bántalmazás stb.) esetén. Tevékenysége kiterjed továbbá krízisintervencióra és tanácsadásra szülőknek gyermeknevelési kérdésekben és a családi élet más területein fellépő problémákkal kapcsolatban. Információt nyújt a Gyermekjóléti Központban elérhető szolgáltatásokról (pszichológus, fejlesztőpedagógus, jogász, mediáció, családterápia, adósságrendezési lehetőség, stb.). Konzultációs lehetőséget kínál hivatalos ügyek intézéséhez, delegálást más szolgáltatást nyújtó intézmények, illetve a Gyermekjóléti Központ felé.

° ° °
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk munkatervének megfelelően 2019. március 14-én nevelés nélküli munkanapot tartunk.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda az Alpolgármester Úr által engedélyezett nyári zárási rend alapján 2019. július 22-től 2019. augusztus 23-ig zárva tart. Ebben az időszakban valamennyi nyitva tartó újpesti, önkormányzati fenntartású óvoda fogadja a kerület bármely részéről érkező gyermeket.

° ° °

Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvoda dolgozói minden kedves óvodásuknak és családjuknak kívánnak kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt.

° ° °

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy óvodánk 2018. december 27-én és 28-án zárva tart, ügyeletet a Homoktövis Óvoda biztosít. Aki a jelzett időszakra igényli az óvodai ellátást, kérjük jelezze az óvodatitkárnak. Kérjük továbbá az étkezést online rendelőket, hogy ha nem igénylik az óvodai ellátást erre az időszakra, szíveskedjenek azt lemondani.

° ° °


Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda 2018. október 10-én egy évre örökbe fogadta a Santana nevű zsiráfot, ezzel csatlakozott a Fővárosi Állat- és Növénykertet támogatók köréhez és egy évig jogosult az Állatkerti Nevelőszülő cím használatára.

° ° °


Kedves Szülők!

Újpest Önkormányzata 2018. november 10-én (szombaton) Márton napi lámpás vonulást rendez óvodás gyermekek részvétlével. A lámpás vonulás 16:30-kor indul a Semsey Parkból. Gyülekező 16:00 - 16:30 Semsey Park, útvonal: Semsey park - Király utca - Szent István tér.

° ° °


Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda a 2018. évi Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztiválon első helyezést ért el az intézmények közötti versenyben, köszönjük támogatásukat és aktív részvételüket.° ° °


Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2018. november 14-én 17:00-tól az óvoda tornatermében szülői értekezletet tartunk a 2019 szeptemberétől tanköteles óvodásaink szülei részére tájékoztató jelleggel elsősorban az iskolaválasztással és kezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. Meghívott vendégünk lesz Balogh Anna pszichológus és Szárnyasi Krisztina logopédus, akik előadást tartanak és várják a szülők kérdéseit.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk munkatervének megfelelően 2018. október 13-án nevelés nélküli munkanapot tartunk.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mentaminza Magyarország Kft. az alábbiak szerint módosította az étkezési térítési díjakat, melyek 2018. július 1-jétől érvényesek:

 

Reggeli [Ft/adag]

Ebéd [Ft/adag]

Uzsonna [Ft/adag]

Normál

106,13

375,01

106,13

Diétás

121,70

431,61

121,70

Alkalmazott

--

714,30

--

Alkalmazott diétás

--

821,46

--

Külsős

--

857,16

--

 ° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a K2 Fitness Kft. 2018. július 1-jétől a speciális diétás étkezők ellátására kötött szerződést felmondta. Az új szerződés megkötéséig az egyedi diétás gyermekek étkeztetését a Bölcsődék Központi Konyhája biztosítja.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk munkatervének megfelelően 2018. június 18-án nevelés nélküli munkanapot tartunk.

° ° °

Kedves Szülők!

2018. június 14-én csütörtökön családi napot tartunk óvodánkban, melyre mindenkit szeretettel várunk 15:30 és 17:30 között.

° ° °


Kedves Szülők!

A 2018/19. nevelési évre vonatkozó felvételi határozatok a Karinthy Frigyes Óvoda titkárságán (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2018. május 28-tól munkaidőben (8:00-tól 15:00-ig) átvehetők. Értesítjük továbbá a felvételt nyert gyermekek szüleit, hogy részükre 2018. június 11-én 17:00 órától a Karinthy Frigyes Óvoda Aulájában, az óvodakezdéssel kapcsolatos tudnivalókról szülői értekezletet tartunk, melyen részvételükre feltétlenül számítunk.

° ° °


Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában a 2018/19-es nevelési évre óvodai előjegyzést tartunk az alábbi időpontokban:

2018. május 2-án 7:00-től - 12:00-ig és 15:00-től - 17:00-ig
2018. május 3-án 8:00-tól - 12:00-ig és 15:00-től - 18:00-ig
2018. május 4-én 7:00-től - 12:00-ig és 15:00-től - 17:00-ig
2018. május 7-én 8:00-tól - 16:00-ig
2018. május 8-án 8:00-tól - 16:00-ig.

Az óvodai felvételekről szóló hirdetmény

ide kattintva


olvasható.

Az óvodai körzetek listája

ide kattintva


olvasható.

Az előjegyzés során bemutatandó iratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány és TAJ kártya, valamint a szülő személyi azonosítója és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.

° ° °

Kedves Szülők!
Ovikóstoló!

Ovikóstolót tartunk 2018. április 7-én szombaton délelőtt 10-től 12 óráig. Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.

° ° °

Kedves Szülők!

Az óvodánkban folyó környezettudatos nevelésről és a Fővárosi Közület-fenntartó Nonprofit Zrt. Környezetvédelmi Oktatóprogramjának keretén belül tartott interaktív foglalkozásról az Újpesti Napló képes beszámolót közölt.

A beszámoló

ide kattintva

olvasható.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ Iránytű című kiadványa, mely a IV. kerületi iskolákról nyújt tájékoztatást a 2018/19. tanévre vonatkozóan.

A kiadvány

ide kattintva

olvasható.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk munkatervének megfelelően 2018. március 21-én nevelés nélküli munkanapot tartunk.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda az Alpolgármester Úr által engedélyezett nyári zárási rend alapján 2018. július 2-től 2018. augusztus 3-ig zárva tart. Ebben az időszakban valamennyi nyitva tartó újpesti, önkormányzati fenntartású óvoda fogadja a kerület bármely részéről érkező gyermeket.

° ° °

Kedves Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Földművelésügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára döntése értelmében, a Karinthy Frigyes Óvoda a kiírásban meghatározott Zöld Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítése alapján elnyerte a

Zöld Óvoda

címet.° ° °

Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvoda dolgozói minden kedves óvodásuknak és családjuknak kívánnak kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt.

° ° °

Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2017. november 16-án 17:00-tól az óvoda tornatermében szülői értekezletet tartunk a 2018 szeptemberétől tanköteles óvodásaink szülei részére tájékoztató jelleggel elsősorban az iskolaválasztással és kezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. Meghívott vendégünk lesz Balogh Anna pszichológus és Szárnyasi Krisztina logopédus, akik előadást tartanak és várják a szülők kérdéseit.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztiválon harmadik helyezést nyert az intézmények közötti versenyen, köszönjük támogatásukat és aktív részvételüket.° ° °


Kedves Szülők!

Újpest Önkormányzata 2017. november 11-én (szombaton) Márton napi lámpás vonulást rendez óvodás gyermekek részvétlével. A lámpás vonulás 16:45-kor indul a Semsey Parkból — gyülekező 16:30 - 16:45 Semsey Park — a Szent István térre, ahol a Márton napi műsort követően libazsíros kenyér, aprósütemény és meleg tea várja majd a gyermekeket.

° ° °


Kedves Szülők!

2017. szeptember 29-én nevelés nélküli munkanapot tartunk óvodánkban.

° ° °


Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvoda nyári zárva tartás ideje 2017. július 24-től augusztus 25-ig tart. Ha a zárási időnkben más óvodában szeretnének ügyeleti ellátást igénybe venni, minél előbb szíveskedjenek jelezni az óvodatitkárnál. Nyitás: 2017. augusztus 28.

° ° °


Kedves Szülők!

A 2017/18. nevelési évre vonatkozó felvételi határozatok a Karinthy Frigyes Óvoda titkárságán (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2017. június 2-től munkaidőben (8:00-tól 16:00-ig) átvehetők. Értesítjük továbbá a felvételt nyert gyermekek szüleit, hogy részükre 2017. június 12-én hétfőn 17:00 órától a Karinthy Frigyes Óvoda Aulájában, az óvodakezdéssel kapcsolatos tudnivalókról szülői értekezletet tartunk, melyen részvételükre feltétlenül számítunk.

° ° °


Kedves Szülők!

2017. június 9-én pénteken családi napot tartunk óvodánkban, melyre mindenkit szeretettel várunk 15:30 és 17:30 között.

° ° °


Kedves Szülők!

Óvodánkban 2017. május 8. és 2017. május 12. között 7:00 órától 9:00-ig, valamint 15:00 órától és 17:00-ig papírgyűjtést szervezünk, melyhez kérjük a kedves szülők segítségét. A legtöbb papírt összegyűjtő csoport jutalma egy torta.

Előre is köszönjük a gyűjtésben való hatékony közreműködésüket.

° ° °


Kedves Szülők!

2017. április 5-én nevelés nélküli munkanapot tartunk óvodánkban.

° ° °


Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában a 2017/18-es nevelési évre óvodai előjegyzést tartunk az alábbi időpontokban:

2017. május 2-án 7:00-től - 12:00-ig és 15:00-től - 17:00-ig
2017. május 3-án 8:00-tól - 12:00-ig és 15:00-től - 18:00-ig
2017. május 4-én 7:00-től - 12:00-ig és 15:00-től - 17:00-ig
2017. május 5-én 8:00-tól - 16:00-ig

Az óvodai felvételekről szóló hirdetmény

ide kattintva


olvasható.

Az óvodai körzetek listája

ide kattintva


olvasható.

Az előjegyzés során bemutatandó iratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány és TAJ kártya, valamint a szülő személyi azonosítója, és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján 2017. április 1-jétől az alábbi étkezési térítési díjak érvényesek:

 

Óvoda

Reggeli [Ft/adag]

Ebéd [Ft/adag]

Uzsonna [Ft/adag]

Normál

103,24

364,79

103,24

Diétás

118,39

419,85

118,39

Alkalmazott

 

615,11

 

Alkalmazott diétás

 

707,38

 

Külsős

 

738,14

 ° ° °

Kedves Szülők!
Ovikóstoló!

Ovikóstolót tartunk 2017. április 8-án szombaton délelőtt 10-től 12 óráig. Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karinthy Frigyes Óvoda az Alpolgármester Úr által engedélyezett nyári zárási rend alapján 2017. július 24-től 2017. augusztus 25-ig zárva tart. Ebben az időszakban valamennyi nyitva tartó újpesti, önkormányzati fenntartású óvoda fogadja a kerület bármely részéről érkező gyermeket.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. december 1-jétől a Karinthy Frigyes Óvoda a

+36-1-380 6197

számú közvetlen telefonvonalon érhtő el.

° ° °

Kedves Szülők!

2016. november 28-án hétfőn, az adventi készülődés jegyében családi kézműves délutánt tartunk 15:30-tól 17:30-ig, melyre a csoportokban minden óvodást, szüleivel együtt szeretettel várunk.

° ° °

Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2016. november 16-án 17:00-tól az óvoda tornatermében szülői értekezletet tartunk a 2017 szeptemberétől tanköteles óvodásaink szülei részére tájékoztató jelleggel elsősorban az iskolaválasztással és kezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. Meghívott vendégünk lesz Balogh Anna pszichológus és Szárnyasi Krisztina logopédus, akik előadást tartanak és várják a szülők kérdéseit.

° ° °

Kedves Szülők!

Örömmel tudatjuk, hogy az újpesti Karinthy Frigyes Óvodába járó gyermekek szellemi, erkölcsi, érzelmi és testi nevelésének, támogatásának, segítésének céljával létrehozott – 1048 Budapest, Hajló u. 2-8. székhelyű – Újpesti Karinthy Óvodásokért Alapítvány bejegyzése a Fővárosi Törvényszék által 2016. szeptember 16-án jogerőre emelkedett.

Kéjük a tisztelt szülőket, hogy alapítványi céljaink megvalósítását adományaikkal támogassák.

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11704021-21100181

° ° °

Kedves Szülők!

Óvodánkban 2016. november 7. és 2016. november 11. között papírgyűjtést szervezünk, melyhez kérjük a kedves szülők segítségét. A papírgyűjtésből befolyt összeget az adott csoport használja fel. A legtöbb papírt gyűjtő csoport jutalomban részesül.
A gyűjtőkonténer a fenti időszakban az óvoda nagyudvarán lesz elhelyezve, a leadott papír átvételét óvodánk gondnoka intézi reggel 7:00 és 9:00 között, valamint délután 15:00 és 17:00 között. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az összegyűjtött papír elszállítása várhatóan 11-én délelőtt történik.
Előre is köszönjük a gyűjtésben való hatékony közreműködésüket.

° ° °


Kedves Szülők!

2016. október 15-én nevelés nélküli munkanapot tartunk óvodánkban.

° ° °


Kedves Szülők!

2016. október 7-én pénteken családi napot tartunk óvodánkban, melyre mindenkit szeretettel várunk 15:30 és 17:30 között.

° ° °


Kedves Szülők!

2016. június 17-én pénteken nevelés nélküli munkanapot tartunk, ekkor óvodánk zárva tart.

° ° °


Kedves Szülők!

A 2016/17. nevelési évre vonatkozó felvételi határozatok a Karinthy Frigyes Óvoda titkárságán (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2016. június 2-től munkaidőben (8:00-tól 16:00-ig) átvehetők. Értesítjük továbbá a felvételt nyert gyermekek szüleit, hogy részükre 2016. június 7-én 17:00 órától a Karinthy Frigyes Óvoda Aulájában, az óvodakezdéssel kapcsolatos tudnivalókról szülői értekezletet tartunk, melyen részvételükre feltétlenül számítunk.

° ° °


Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában a 2016/17-es nevelési évre óvodai előjegyzést tartunk az alábbi időpontokban:

2016. május 2-án 7:00 - 12:00-ig és 15:00-tól - 17:00-ig
2016. május 3-án 8:00 - 12:00-ig és 15:00-tól - 18:00-ig
2016. május 4-én 7:00 - 10:00-ig és 15:00-tól - 17:00-ig
2016. május 5-én 8:00 - 12:00-ig és 15:00-tól - 18:00-ig
2016. május 6-án 8:00 - 12:00-ig

Az óvodai felvételekről szóló hirdetmény

ide kattintva


olvasható.

Az óvodai körzetek listája

ide kattintva


olvasható.

°

Kedves Szülők!
Ovikóstoló!

Ovikóstolót tartunk 2016. április 23-án szombaton délelőtt 10-től 12 óráig. Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.

° ° °

Kedves Szülők!

Nevelés nélküli munkanapot tartunk 2016. március 5-én.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. június 20. és július 22. közötti időszakban a Karinthy Frigyes Óvoda a IV. kerületi óvodák 2016. évre vonatkozó nyári zárásterve alapján zárva tart. A nyári időszakban a kerület nyitvatartó óvodái a kerület bármely részéről érkező gyermekeket fogadják. Az ügyelet iránti igényüket kérjük, a Karinthy Frigyes Óvoda óvodatitkáránál jelezzék.

° ° °

Kedves Szülők!

Vidám óvodai farsangot tartunk 2016. február 12-én délelőtt.

° ° °

Kedves Szülők!

Békés ünnepet és boldog új évet kívánunk.

° ° °

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015. december 28. és 31. közötti időszakban a Karinthy Frigyes Óvoda zárva tart. A IV. kerületi óvodák 2015. évre vonatkozó téli zárásterve alapján ügyeleti ellátást a Lakkozó Óvoda biztosít. Az ügyelet iránti igényüket kérjük, a Karinthy Frigyes Óvoda óvodatitkáránál jelezzék.

° ° °

Kedves Szülők!

A már hagyományos karácsonyi ünnepséget óvodásaink részére december 15-én tartjuk az óvodában.

° ° °

Kedves Szülők!

A Mikulás a csoportokat december 4-én látogatja meg.

° ° °

Kedves Szülők!

December 1-jén kedden, az adventi készülődés jegyében, családi kézműves délutánt tartunk 15:30-tól 17:30-ig.
Mindenkit szeretettel várunk!

° ° °

Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában 2015. november 4-én 10:30-tól "Kutyulás az oviban" címmel óvodásaink részére felelős állattartásra nevelő oktatást tartanak állatmentéssel foglalkozó szakemberek.

° ° °

Kedves Szülők!

A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete szemléletformáló tevékenységet folytat óvodai- és iskolai érzékenyítő programok szervezésével és lebonyolításával. Programjaikkal az óvodás gyermekeket saját élményeiken keresztül viszik közelebb a vak és gyengénlátó emberekhez. A Karinthy Frigyes Óvodában 2015. november 10-én és november 17-én 9:00 és 11:00 óra között tartanak érzékenyítő foglalkozásokat óvodásaink részére.

° ° °

Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvodában (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2015. november 18-án 17:00-tól szülői értekezletet tartunk a 2016 szeptemberétől tanköteles óvodásaink szülei részére tájékoztató jelleggel elsősorban az iskolaválasztással és kezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. Meghívott vendégünk lesz Balogh Anna pszichológus és Szárnyasi Krisztina logopédus, akik előadást tartanak és várják a szülők kérdéseit.

° ° °

Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvoda alapításának harmincadik évfordulója alkalmából programokban gazdag ünnepséget szervezünk, melyre a kedves szülőket is szerettel várjuk (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2015. október 9-én 15:30-tól.

Programok

15.30-tól Dobzenekar
16:00-tól Játékos programok a gyerekekkel közösen
16:30-tól Táncház

° ° °

Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában 2015. október 2-án nevelés nélküli munkanapot tartunk. Azon gyermekek részére, akiknek szülei igénylik, az óvodában ügyeletet biztosítunk.

° ° °

Kedves Szülők!

Az óvodába csak a szobor felőli bejáraton lehet bejönni.


Köszönjük.


° ° °

Kedves Szülők!

Újpest Gazdasági Intézmény Titkárságának tájékoztatását a közétkeztetés árainak változásáról

itt


olvashatják.

° ° °Kedves Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át, azaz 2015-ben a 89.408,- Ft-ot. A kedvezmény igénybevételéhez az

itt


olvasható tájékoztatónkhoz csatolt

nyilatkozatot


kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

1.)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
2.)tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
3.)olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
4.)olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
5.)nevelésbe vették.

A kitöltött nyilatkozatot a Karinthy Frigyes Óvoda titkárságán (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) kell leadni.

° ° °Kedves Szülők!

A Karinthy Frigyes Óvodában a 2015/16-os nevelési évre vonatkozóan tartott óvodai felvételek határozatait az érintett szülők az óvoda titkárságán (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.) 2015. május 29-től munkanapokon 9:00-től 15:00-ig átvehetik.

A felvett gyermekek szülei részére 2015. június 11-én 16:30-tól szülői értekezletet tartunk a Karinthy Frigyes Óvodában (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.), melyen minden érintett szülő megjelenésére számítunk.

Az ebédbefizetés szeptember hónapra 2015. augusztus 19-én 7:00-tól 17:00-ig, illetve 2015. augusztus 26-án 8:00-tól 15:00-ig a Karinthy Frigyes Óvoda titkárságán (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.). Az ebédbefizetéssel kapcsolatos részletekről

ide kattintva


tájékozódhatnak.

° ° °
Kedves Szülők!

A 2015. esztendőben óvodánkra az alábbi nyári zárvatartási időszakok vonatkoznak:

Karinthy Frigyes Óvoda
2015. június 29. - 2015. július 31.

Óceán Tagóvoda
2015. június 15.-2015. július 17.

° ° °


Tájékoztató

A Polgármester Úr 2014. június 17-én kelt, az óvodai étkeztetés rendjében beálló változásokról szóló levelét

ide kattintva


olvashatják.

 

Karinthy Frigyes Óvoda
1048 Budapest, Hajló u. 2-8.; telefon: +36-1-380 6197
e-mail: karinthyovoda@gmail.com